Saturday, April 26, 2008

Tamil Calendar for Saturday, 26 April 2008 for Chennai (Madras, INDIA)

For Chennai (Madras, Tamil Nadu, India)
<<YesterdayTomorrow>>
View in Tamil
26 April 2008 Saturday
14 CHITHRAI SARVDARI
Vaar...Shukravar, Shanivar, Ravivar...
Week Day...Friday, Saturday, Sunday...
Day14
Month...PANGUNI, CHITHRAI, VAIKASI...
Year...SARVAJIT, SARVDARI, VIRODHI...
Paksha...SUKLA PAKSHA, KRISHNA PAKSHA, ...
Moon Phase...Waxing, Waning, ...
Tithi...PANCHAMI, SASHTI Upto 29:34, SAPTHAMI...
Nakshatram (Star)...MOOLA, PURVSADA Upto 00:00, UTRASADA...
View More...

Wednesday, April 23, 2008

Tamil Calendar for Wednesday, 23 April 2008 for Chennai (Madras, INDIA)

For Chennai (Madras, Tamil Nadu, India)
<<YesterdayTomorrow>>
View in Tamil
23 April 2008 Wednesday
11 CHITHRAI SARVDARI
Vaar...Mangalvar, Budhvar, Guruvar...
Week Day...Tuesday, Wednesday, Thursday...
Day11
Month...PANGUNI, CHITHRAI, VAIKASI...
Year...SARVAJIT, SARVDARI, VIRODHI...
Paksha...SUKLA PAKSHA, KRISHNA PAKSHA, ...
Moon Phase...Waxing, Waning, ...
Tithi...DWITIYA, THRITIYA Upto 22:41, CHATURTI...
Nakshatram (Star)...VISAKHA, ANURADHA Upto 22:32, JYESHTA...
View More...

Tuesday, April 22, 2008

Tamil Calendar for Tuesday, 22 April 2008 for Chennai (Madras, India)

For Chennai (Madras, Tamil Nadu, India)
<<YesterdayTomorrow>>
View in Tamil
22 April 2008 Tuesday
10 CHITHRAI SARVDARI
Vaar...Somvar, Mangalvar, Budhvar...
Week Day...Monday, Tuesday, Wednesday...
Day10
Month...PANGUNI, CHITHRAI, VAIKASI...
Year...SARVAJIT, SARVDARI, VIRODHI...
Paksha...SUKLA PAKSHA, KRISHNA PAKSHA, ...
Moon Phase...Waxing, Waning, ...
Tithi...PRATHAMA, DWITIYA Upto 20:16, THRITIYA...
Nakshatram (Star)...SWATHI, VISAKHA Upto 19:35, ANURADHA...
View More...

Monday, April 21, 2008

Tamil Calendar for Monday, 21 April 2008 for Chennai (Madras, India)

For Chennai (Madras, Tamil Nadu, India)
<<YesterdayTomorrow>>
View in Tamil
21 April 2008 Monday
9 CHITHRAI SARVDARI
Vaar...Ravivar, Somvar, Mangalvar...
Week Day...Sunday, Monday, Tuesday...
Day9
Month...PANGUNI, CHITHRAI, VAIKASI...
Year...SARVAJIT, SARVDARI, VIRODHI...
Paksha...SUKLA PAKSHA, KRISHNA PAKSHA, ...
Moon Phase...Waxing, Waning, ...
Tithi...PURNIMA, PRATHAMA Upto 18:00, DWITIYA...
Nakshatram (Star)...CHITRA, SWATHI Upto 16:48, VISAKHA...
View More...